Nærgymnastik

- et motionstilbud til seniorer.

Træning.

Nærgymnastik er et tilbud til mindre mobile ældre i Gentofte Kommune.

Tilbuddet er til dig der synes, at almindelige gymnastikhold går lidt for stærkt eller som har svært ved at tage langt, for at komme frem til et gymnastik- eller motionstilbud.

Det kan både være for dig, som trænger til at komme i gang med at motionere og for dig der har gennemgået et genoptræningsforløb og efterfølgende gerne vil gå på et lille gymnastikhold, hvor tempoet ikke er for højt. Der er på alle holdene mulighed for, at udføre gymnastikken siddende på en stol. En del af holdene inddrager træning i motionsmaskiner.

Der er etableret nærgymnastik ni forskellige steder i kommunen:

  • Ejgårds Tværvej 14
  • Bækkebo Park 4B
  • Springbanen 5
  • Mitchellsstræde 5A
  • Sankt Lukas Vej 6A
  • Strandlund 102
  • Schioldannsvej 31
  • Gentoftegade 52
  • Niels Andersens Vej 10

Underviserne er primært fysioterapeuter og afspændingspædagoger. Undervisningen foregår i dagtimerne og varer 1½ time pr. gang. Der undervises det meste af året, men der holdes pause i juli måned samt på helligdage.

Tid: Få tilsendt en oversigt over de forskellige hold med tid og sted fra Tranehavens Forebyggelsesafdeling

Pris: Ca. 50,- kr. pr. gang. Der betales for ½ år ad gangen

Tilmelding: For yderligere information og tilmelding kontakt FOF København på tlf.: 45 96 01 00 eller motionskonsulent Mikael Bellesso Noes, tlf.: 39 98 88 23 eller mail: forebyggelsesafd.th@gentofte.dk

 

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Forebyggelsesafdelingens logo.

Nærgymnastik
Motionskonsulent
Mikael Bellesso Noes
Telefon 39 98 88 23

Du kan sende sikker post til Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven:
Via linket Digital post føres du til e-Boks.
I e-Boks vælger du ’Skriv ny post’. Under ’Vælg modtager’ søger du Gentofte Kommune.
Under ’Emne’ skriver du ’Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven’.