Forebyggende hjemmebesøg

Sæt fokus på at bevare livskvaliteten - en samtale om sundhed, muligheder og aktiviteter.

Forebyggende hjemmebesøg.

Er du 65 år eller derover, er du velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en samtale i dit eget hjem med en sundhedsprofessionel medarbejder.

Fra du er 75 år, vil du automatisk få et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Samtalen er din

Samtalen tager udgangspunkt i dit behov og din livssituation. Det kan være en samtale om hverdagen, trivsel, netværk, sundhed, bolig, aktiviteter og interesser.

Kontakt

Vil du høre mere om dine muligheder i de forebyggende hjemmebesøg, eller har du spørgsmål, du gerne vil drøfte med os telefonisk, er du velkommen til at kontakte forebyggelseskonsulenterne i Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven.

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Forebyggelsesafdelingens logo.

Forebyggende hjemmebesøg
Forebyggelseskonsulenterne
Henriette Schannong og Anette Stech
Telefon 39 98 88 21 og 39 98 88 22
Træffes mandag-onsdag-fredag klokken 8.30-10.00

Du kan sende sikker post til Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven:
Via linket Digital post føres du til e-Boks.
I e-Boks vælger du ’Skriv ny post’. Under ’Vælg modtager’ søger du Gentofte Kommune.
Under ’Emne’ skriver du ’Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven’.