Forløbsprogram diabetes

Har du diabetes type 2, har du mulighed for at benytte forløbsprogrammets tilbud.

Stavgangholdet.

Forløbet tilrettelægges efter dine behov under hensyntagen til din sygdom og aktuelle situation. Du får en kontaktperson, som indkalder dig til en indledende samtale, hvor I sammen lægger en plan for forløbet.

Programmet kan indeholde: fysisk træning, livet med Type 2 Diabetes,
kostvejledning, motionsrådgivning og rygestop.

Forløbet foregår på hold, hvor der er mulighed for at udveksle erfaring og støtte hinanden.

Forløbet er gratis og strækker sig over 12 uger. Du skal selv sørge for transport.

Du skal henvende dig hos din egen læge for at få en henvisning til Forløbsprogram Diabetes.

Når du har afsluttet forløbet, har du mulighed for fortsat vægtkontrol hos ”Åben diætist”, som også er placeret på Tranehaven.

Hvis du ønsker informationer fra Diabetesforeningen kan du følge linket: http://www.diabetes.dk/

Har du spørgsmål om dine muligheder i Forløbsprogram Diabetes, er du velkommen til at kontakte Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven.

 

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Forebyggelsesafdelingens logo.

Forløbsprogram diabetes type 2
Forebyggelseskonsulent
Jette Brorstrup Smidt
Telefon 39 98 88 25
Træffes bedst mandag og onsdag-fredag klokken 9-15

Du kan sende sikker post til Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven:
Via linket Digital post føres du til e-Boks.
I e-Boks vælger du ’Skriv ny post’. Under ’Vælg modtager’ søger du Gentofte Kommune.
Under ’Emne’ skriver du ’Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven’.