Patientuddannelse


I patientuddannelsen får du redskaber til at leve et liv med bedre livskvalitet.

Mand balancerer på klippe.

Har du en kronisk sygdom eller er du pårørende, kan du få råd og vejledning i patientuddannelsen, hvor der er fokus på erfaringsudveksling med andre kronikere og aktiviteter, fx motion.

Det er et tilbud til alle borgere med en kronisk sygdom og pårørende, så selvom du ikke føler dig syg eller mærket af din sygdom, er du velkommen.

Gentofte Kommune udbyder kurser forår og efterår. Alle kurser er gratis.

Kursus ’Lær at tackle kronisk sygdom’

Kurset henvender sig til mennesker over 18 år, der har en kronisk- eller en langvarig sygdom. Kurset foregår over 6 mødegange af 2,5 timer pr. gang. Der er 10-12 deltagere på kurset.

Læs også pjecen Lær at tackle kronisk sygdom.

Kursus ’Lær at tackle angst og depression’

Kurset henvender sig til alle over 18 år, der oplever symptomer på angst og /eller depression, og som har lyst til at lære nye måder at håndtere hverdagens udfordringer. Kurset foregår over 7 mødegange af 2,5 timer pr. gang. Der er 10-12 deltagere på kurset.

Læs også pjecen Lær at tackle angst og depression.

Kursus 'Lær at tackle angst og depression' - online

Kurset består af 6 moduler.

Kurserne oprettes løbende ca. 1 x om måneden. Kurserne foregår enten om formiddagen eller om eftermiddagen.

Du deltager i 6 undervisnings-sessioner, hvor du skal være logget på kursus platformen samtidig med en instruktør og de øvrige kursusdeltagere.

De 6 moduler indeholder mange af de redskaber og emner, der også findes på det fysiske LÆR AT TACKLE kursus, men hele kurset afvikles over PC og det er derfor muligt at deltage fra sit eget hjem.

Kursus ’Lær at tackle kroniske smerter’

Kurset henvender sig til alle over 18 år, der har kroniske smerter. Kurset foregår over 6 mødegange af 2,5 timer pr. gang med 12-14 deltagere på kurset.

For mere information, se kontaktoplysninger.

Læs også pjecen Lær at tackle kroniske smerter.

Kursus ’Lær at tackle hverdagen som pårørende’

Kurset er et tilbud til dig, som er pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. Kurset foregår over 7 mødegange af 2,5 timer pr. gang med 12-16 deltagere på kurset.

Startdato er den 11.03.2020 kl. 12.00-14.30.

For mere information, se kontaktoplysninger.

Læs også pjecen Lær at tackle hverdagen som pårørende.

Kurserne foregår i mødelokalet på Ordruplund, Hyldegårds Tværvej 12, 2920 Charlottenlund. Du skal selv sørge for transport.

Har du spørgsmål om patientuddannelsen eller vil du tilmelde dig et kursus, er du velkommen til at kontakte Forebyggelseskonsulent Elsebeth Schmith på telefon 39 98 88 25 mandag-torsdag kl. 9.00 - 15.00.

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Forebyggelsesafdelingens logo.

Forebyggelseskonsulenterne
Elsebeth Schmith
Telefon 39 98 88 25
mandag-torsdag klokken 9-15 eller
Rikke Baun
Telefon 40 12 92 72
mandag-tirsdag og torsdag-fredag kl. 9.00-15.00
Tilmelding: Via link på siden
Du vil blive kontaktet inden kursusstart

Du kan sende sikker post til Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven:
Via linket Digital post føres du til e-Boks.
I e-Boks vælger du ’Skriv ny post’. Under ’Vælg modtager’ søger du Gentofte Kommune.
Under ’Emne’ skriver du ’Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven’.