Forebyggende hjemmebesøg

Sæt fokus på at bevare livskvaliteten - en samtale om sundhed, muligheder og aktiviteter.

Forebyggende hjemmebesøg.

Er du 65 år eller derover, er du velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en samtale i dit eget hjem med en sundhedsprofessionel medarbejder.

Hvis du nyligt har mistet din ægtefælle, vil du modtage brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Fra du er 75 år, vil du også automatisk få et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Samtalen er din

Samtalen tager udgangspunkt i dit behov og din livssituation. Det kan være en samtale om hverdagen, trivsel, netværk, sundhed, bolig, aktiviteter og interesser.

Kontakt

Vil du høre mere om dine muligheder i de forebyggende hjemmebesøg, eller har du spørgsmål, du gerne vil drøfte med os telefonisk, er du velkommen til at kontakte forebyggelseskonsulenterne i Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven.

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Forebyggelsesafdelingens logo.

Forebyggende hjemmebesøg
Forebyggelseskonsulenterne
Henriette Schannong og Anette Stech
Telefon 39 98 88 21 og 39 98 88 22
Træffes mandag-onsdag-fredag klokken 8.30-10.00

Du kan sende sikker post til Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven:
Via linket Digital post føres du til e-Boks.
I e-Boks vælger du ’Skriv ny post’. Under ’Vælg modtager’ søger du Gentofte Kommune.
Under ’Emne’ skriver du ’Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven’.