Genoptræning på Tranehaven?

Har du en henvisning til et af Tranehavens tilbud, kan du læse mere på nedenstående hjemmeside.

Er du nær pårørende til et menneske med sygdom?

Se kurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende"

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund
Telefon: 39 98 88 30
Leder af forebyggelsesafdelingen Bente Elisabeth Dieckmann

Du kan sende sikker mail til Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven:
Via linket Digital Post føres du til e-Boks.
I e-Boks under "vælg modtager" søger du Gentofte Kommune.
Under "emne" skriver du: Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven.

Rygestop

Et fleksibelt rygestopprogram til dig, der har lyst til at kvitte smøgen, men mangler lidt hjælp.
Tilbuddet er gratis for alle borgere i Gentofte Kommune over 18 år.
Du kan ringe eller sende en mail og aftale en indledende samtale med rygestoprådgiver, herefter møder du bare op torsdage klokken 16.00-17.30.
Rygestopinstruktør Rikke Marie Baun
Telefon:40 12 92 72
Træffes bedst: 10.00 - 14.00
Mail: rmb@gentofte.dk
Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven, Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund.

Bevar livskvaliteten

Er du 65 år eller derover, kan du få en snak om dit seniorliv og stille spørgsmål om de ting, der optager dig.
Det kan være emner som hverdagen, helbred, trivsel, netværk, bolig og interesser.